Temukan Jalan Anda Kepada Allah di Saat- Saat Sukar

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Temukan Jalan Anda Kepada Allah di Saat- Saat Sukar
#emmanuelkk

Anda tidak pasti mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 23 Ogos 2020, 8.30 AM

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #sirihabakuk #temukanjalanandakepadaalahdisaatsaatsukar