Sakramen Kehidupan Perjamuan Kudus

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khutbah pada hujung minggu ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi pujian & penyembahan dan mendengarkan firman Tuhan pada 7 Jun 2020, Ahad, 8.30 pagi.

Jemaat semua.. jumpa anda di online!
#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #onlineservice #sakramenkehidupanperjamuankudus

CCLI Copyright:625960
CCLI Streaming :110547