Pendamaian

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Pendamaian
#emmanuelkk​

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 21 Mac 2021, Ahad 8.30 AM.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXcM…​
FACEBOOK
https://www.facebook.com/emmanuelchur…​
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/emmanuelchu…​

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547​

#emmanuelkk​ #emmanuelchurchkk​ #siripemulihkanperhubungandarifilemon​ #pendamaian​