Mengetahui Jalannya Allah Semasa Ketidakpastian

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Mengetahui Jalannya Allah Semasa Ketidakpastian
#emmanuelkk

Anda tidak pasti mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 19 Julai 2020, 8.30 AM

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #sirihabakuk #mengetahuijalanyaallahsemasaketidakpastian