Ketika Anda Tidak Memiliki Keyakinan Kepada Tuhan Ketika Masa Krisis

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Ketika Anda Tidak Memiliki Keyakinan Kepada Tuhan Ketika Masa Krisis
Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 5 September 2021, 8.30 AM.

Bagi jemaah yang mengikuti kebaktian dari rumah, sediakan elemen Perjamuan Kudus anda dan keluarga anda sebelum kebaktian bermula.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXcM…
FACEBOOK
https://www.facebook.com/emmanuelchur…
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/emmanuelchu…

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #siriprojekdoronganmazmur #ketikaandatidakmemilikikeyakinankepadaTuhanketikamasakrisis