Ketika Anda Ingin Memulihkan Keluarga Anda Yang Hancur (Mazmur 101)

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Ketika Anda Ingin Memulihkan Keluarga Anda Yang Hancur (Mazmur 101)

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 26 September 2021, 8.30 AM.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXcMLGwZyNlSj75EemY0niA
FACEBOOK
https://www.facebook.com/emmanuelchurchkk
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/emmanuelchurchkk

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #siriprojekdoronganmazmur #ketikaandainginmemulihkankeluargaandayanghancur #Mazmur101

Comments are closed.