KEBAKTIAN PERAYAAN PASKAH 0830AM: Bangkitlah

KEBAKTIAN PERAYAAN PASKAH 0830AM: Bangkitlah

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada Kebaktian Perayaan Paskah pada Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 4 April 2021, Ahad 8.30 AM

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXcMLGwZyNlSj75EemY0niA
FACEBOOK
https://www.facebook.com/emmanuelchurchkk
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/emmanuelchurchkk

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #kebaktianperayaanpaskah #bangkitlah

Comments are closed.