Jalan Keluar Dari Lubang Yang Dalam

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Jalan Keluar Dari Lubang Yang Dalam
#emmanuelkk

Anda tidak pasti mahu ketinggalan Khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan.

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #siriyunus #jalankeluardarilubangyangdalam