Digerakkan oleh Iman atau Keadaan?

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Digerakkan oleh Iman atau Keadaan
#emmanuelkk

Anda tidak pasti mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 2 Ogos 2020, 8.30 AM

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #sirihabakuk #digerakkanolehimanataukeadaan