Dari Sini Kepada Keabadian- Penghakiman & Pemulihan Allah

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Dari Sini Kepada Keabadian- Penghakiman & Pemulihan Allah
#emmanuelkk

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan mendengarkan Firman Tuhan pada 29 November 2020, 8.30 AM.

Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCXcMLGwZyNlSj75EemY0niA

Facebook
https://www.facebook.com/emmanuelchurchkk

Instagram
https://www.instagram.com/emmanuelchurchkk

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #siriyoel #darisinikepadakeabadianpenghakimandanpemulihanAllah

Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547

Background music:
Deeper Heaven Music-The Blessing