Biarkan Hatimu Dihancurkan

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Biarkan Hatimu Dihancurkan

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 11 Julai 2021, 8.30 AM.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXcM…
FACEBOOK
https://www.facebook.com/emmanuelchur…
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/emmanuelchu…

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #sirikehidupanbergunadaripadakehidupanyeremia #biarkanhatimudihancurkan
Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547