Bagaimanakah Tuhan Boleh Membebaskan Kita? (Keluaran 12)

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Bagaimanakah Tuhan Boleh Membebaskan Kita? (Keluaran 12)

Anda pasti tidak mahu ketinggalan khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 3 Oktober 2021, 8.30 AM.

Bagi jemaah yang mengikuti kebaktian dari rumah, sediakan elemen Perjamuan Kudus anda dan keluarga anda sebelum kebaktian bermula.

YOUTUBE
https://www.youtube.com/channel/UCXcM…
FACEBOOK
https://www.facebook.com/emmanuelchur…
INSTAGRAM
https://www.instagram.com/emmanuelchu…

PEMBERIAN ONLINE SECARA BANK TRANSFER
🔸Persepuluhan/Persembahan/Misi Buah Pertama🔸
Nama Akaun : Emmanuel Church (Public Bank)
No. Akaun : 3179997034

Used by permission. CCLI Streaming Licence #110547

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #siriprojekdoronganmazmur #ketikaandatidakmemilikikeyakinankepadaTuhanketikamasakrisis #mazmur23