Allah Memberi Peluang Kedua

KEBAKTIAN AHAD 0830AM: Allah Memberi Peluang Kedua
#emmanuelkk

Anda tidak pasti mahu ketinggalan Khotbah pada hari Ahad ini. Kumpulkan keluarga anda dan sertai kami dalam sesi Pujian dan Penyembahan dan mendengarkan Firman Tuhan pada 5 Julai 2020. 8.30 AM

#emmanuelkk #emmanuelchurchkk #siriyunus #allahmemberipeluangkedua

Song Title : Hatiku Percaya
Music by: True Worshippers
Publisher : Insight Unlimited Publishing

Song Title : Serukan Namanya
Music by: True Worshippers
Publisher : Insight Unlimited Publishing

Song Title : I Sing Praises To Your Name
Music by: Brentwood Music
Publisher : Brentwood Music

Song Title : Kumasuk Ruang Maha Kudus
Music by: Herlin Pirena
Publisher : Maranatha Indonesia

CCLI Copyright :625960
CCLI Streaming :110547